Lưu trữ thẻ cho: Lãng phí

LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT

Trong quá trình sản xuất, việc xác định và loại bỏ các loại lãng phí là một phần quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu chi phí.

Dưới đây là bảy loại lãng phí phổ biến mà các doanh nghiệp thường gặp phải và cần phải chú ý:

1. Lãng phí Vận chuyển:

Điều này xảy ra khi hàng hóa được vận chuyển từ một vị trí đến vị trí khác mà không cần thiết. Việc quản lý đúng lượng hàng cũng như lập kế hoạch vận chuyển hiệu quả có thể giảm thiểu lãng phí này.

7 LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT

Lãng phí Vận chuyển

2. Lãng phí Tồn kho:

Khi có quá nhiều hàng tồn kho, doanh nghiệp phải tiêu tốn nhiều tài nguyên để bảo quản và quản lý chúng. Tồn kho dài hạn cũng có thể dẫn đến lỗi hỏng hoặc lỗi hao hụt.

7 LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT

Lãng phí Tồn kho

3. Lãng phí Thao tác thừa:

Điều này xảy ra khi có sự lãng phí trong quá trình sản xuất, bao gồm việc sử dụng quá nhiều vật liệu hoặc thực hiện quá nhiều bước không cần thiết.

7 LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT

Lãng phí Thao tác thừa

4. Lãng phí Chờ đợi:

Khi quá trình sản xuất bị gián đoạn do việc chờ đợi vật liệu, công cụ hoặc thông tin, sẽ dẫn đến lãng phí thời gian và tăng chi phí.

7 LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT

Lãng phí Chờ đợi

5. Lãng phí Sản xuất thừa:

Khi sản xuất ra nhiều hàng hóa hơn so với nhu cầu thực tế. Điều này không chỉ làm tăng tồn kho mà còn tạo ra lãng phí về thời gian, tiền bạc.

7 LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT

Lãng phí Sản xuất thừa

6. Lãng phí Gia công thừa:

Khi một công việc được thực hiện bởi nhiều nhà cung cấp hoặc phòng ban mà không cần thiết. Điều này có thể dẫn đến sự trùng lặp và không hiệu quả.

7 LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT

Lãng phí Gia công thừa

7. Lãng phí Phát sinh lỗi sai, hỏng:

Khi sản phẩm phát sinh lỗi hoặc hỏng và cần phải được sửa chữa hoặc loại bỏ, sẽ dẫn đến lãng phí về tài nguyên, thời gian.

7 LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT

Lãng phí Phát sinh lỗi

Để giảm thiểu các loại lãng phí này, các doanh nghiệp cần phải liên tục theo dõi, cải thiện các quy trình sản xuất của mình, từ quản lý nguồn nhân lực đến quy trình vận hành, nhằm tối ưu hóa hiệu suất và tăng cường lợi nhuận.